fbpx
skip to Main Content

EKKO päivittää opetussuunnitelmaansa

EKKO Päivittää Opetussuunnitelmaansa

Tervetuloa kommentoimaan tekstiluonnosta!

Etelä-Karjalan kansalaisopistossa on meneillään opetussuunnitelman päivitystyö. Opetussuunnitelma on laadittu alun perin vuonna 2018.

Opetussuunnitelma on EKKOn toimintaa kuvaileva ja opetustyötä ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä esitellään opiston tehtävää vapaan sivistystyön oppilaitoksena, opetusta ohjaavia tekijöitä, opetuksen toteuttamista sekä eri ainealojen omia opetussuunnitelmia. Ops-päivitys heijastelee opiston toiminnan viimeaikaisia muutoksia, kuten uusia tapoja hyödyntää verkkoympäristöjä opetuksessa. Lisäksi päivityksen myötä opsissa kuvataan nyt vahvemmin osaamisperusteisuutta EKKOn toiminnassa eli sitä, millaisia yleisiä tavoitteita ainealoilla on, miten opiskelija voi halutessaan osoittaa osaamistaan ja miten osaamista voidaan kansalaisopistossa arvioida. Opetussuunnitelman perusta on säilynyt ennallaan: vapaatavoitteinen ja kaikille avoin opetustoiminta pohjautuu EKKOn arvoihin ja vapaan sivistystyön tehtävään. Kansalaisopisto on monipuolisen harrastamisen ja oppimisen paikka. Myös kestävän kehityksen periaatteet näkyvät jopa entistä vahvemmin opetussuunnitelmassa.

Opetussuunnitelman perusta on säilynyt ennallaan: vapaatavoitteinen ja kaikille avoin opetustoiminta pohjautuu EKKOn arvoihin ja vapaan sivistystyön tehtävään.

Opetussuunnitelmaa on päivitetty EKKOssa koko opiston yhteisenä prosessina syyslukukauden 2021 kuluessa. Tuntiopettajat sekä kurssisuunnittelusta vastaavat ainealojen vastuuhenkilöt ovat työstäneet ops-tekstin teemoja verkkotyöpajoissa keskustellen. Samalla eri ainealojen opettajat ovat voineet vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä kansalaisopistoarjesta. Tähän mennessä työstetty ops-versio on koko EKKOn henkilöstön sekä opiskelijoiden kommentoitavana 1.–12.12.2021. Saadun palautteen jälkeen ainealojen vastuuhenkilöt ja viestintätiimi viimeistelevät tekstiä. Päivitetty opetussuunnitelma julkistetaan tammikuussa 2022.

Opetussuunnitelman päivitystyötä tehdään osana Opetushallituksen rahoittamaa Yhdessä opittua -laadunkehittämishanketta.

Kaikenlaiset kysymykset, kommentit ja muokkausehdotukset ops-tekstiin ovat tervetulleita! Pääset lukemaan ja kommentoimaan opetussuunnitelmaluonnosta tämän linkin kautta (linkki vie EKKOn pedanet.sivuille).

Pin It on Pinterest

Back To Top