skip to Main Content

EKKOn opiskelijat tyytyväisiä opiston toimintaan

Etelä-Karjalan kansalaisopisto (EKKO) toteutti laajan asiakastyytyväisyyskyselyn kevättalvella 2018. Kyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden ajatuksia opiston kursseista, tarjonnasta, opetuksesta, opetustilojen ja välineiden laadusta sekä mahdollisista kehittämiskohteista.

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella EKKOn toiminta koetaan tärkeänä ja hyvätasoisena. Erityisesti opetustarjonnan monipuolisuus ja opetuksen taso saivat kyselyyn osallistuneilta kiitosta.

– Tarjonnan monipuolisuuden säilyttäminen on tärkeää jatkossakin opiston koko toiminta-alueella, toteaa opiston rehtori Emilia Valkonen.

Opiskelijoiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla

Kyselyn yhteydessä opiskelijoiden oli mahdollista myös esittää toiveita tulevista kursseista ja niiden järjestelyistä. Vastauksissa näkyi opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja toiveet. Toimintaa kaivattiin aamusta iltaan, jotta niin työssäkäyvät, lapsiperheet kuin eläkeläisetkin saisivat edellytykset osallistumiselle. Myös verkko-opiskelumahdollisuudet kiinnostivat.

– Meidän on syytä entistä tarkemmin selvittää eri kohderyhmien tarpeita ja pidettävä huolta, että käyttämämme opetusmenetelmät ovat nykyaikaisia. Lisäksi on pohdittava, miten voisimme kehittää joustavuutta ja reagointikykyämme.

Asiakastyytyväisyyskysely toimitettiin lukuvuonna 2017–2018 opiston kursseille osallistuneille opiskelijoille. Kyselyyn vastasi 1145 opiskelijaa. Valtaosa vastanneista (82 %) ilmoitti aikovansa osallistua jatkossakin EKKOn kursseille.

– Saatu palaute ilahduttaa meitä ja kannustaa meitä kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi, Valkonen iloitsee. Asiakastyytyväisyyskyselyn palautetta hyödynnetään EKKOn toiminnan kehittämisessä ja lukuvuosisuunnittelussa.

EKKOn kotisivuilta löytyvä palautelomake on kaikkien kuntalaisten käytettävissä ympäri vuoden osoitteessa ekko.fi/yhteystiedot/palaute.

Lisätietoa kyselystä antaa opiston rehtori Emilia Valkonen.

Pin It on Pinterest

Back To Top