fbpx
skip to Main Content

ERASMUS+ -liikkuvuusjakso: Job shadowing -terveisiä Italiasta

EKKOn ERASMUS+ -liikkuvuuskauden päätti opiston rehtori Emilia Valkonen osallistumalla Firenzessä job shadowing -jaksolle heinäkuussa. Seuraavassa blogikirjoituksessa Emilian kertoo kokemuksistaan Italian auringon alla.

Kesäkuun alun Yoga and Meditation for Educators –kurssin aikana sain ajatuksen mahdolliselle job shadowing –jaksolle osallistumisesta Europass-koulutuskeskuksessa. Firenzessä sijaitsevassa toimipisteessä on kaksi erillistä kokonaisuutta: opettajien täydennyskoulutusta tarjoava osasto ja italian kielen kielikoulu. Molemmat keskittyvät EKKOn tavoin eritoten aikuisten opettamiseen. Heinäkuun lopussa suuntasinkin toistamiseen intoa täynnä kohti helteistä Firenzeä.

Job shadowing -viikko käynnistyi tutustumalla italian kielen opetukseen hurmaavan Marcella-opettajan johdolla. Ryhmä oli tarkoitettu alkajille ja opetus tapahtui italiaksi. Opetus muistutti EKKOn suomen kielen opetusta maahanmuuttajille. Opetuskerralla ei käytetty tietotekniikkaa, vaan opettajalla oli käytössään liitutaulu ja joitain monisteita. Lisäksi jokainen opiskelija sai tuhdin kielioppi- ja harjoitusvihkon. Perinteisistä opetusmenetelmistä huolimatta Marcella opetti kieltä innostavasti ja kurssipäivä herätti minussa kipinän aloittaa italian kielen opiskelu.

Iltapäivällä tapasin Barbaran ja Ambran. Barbara toimii Europassin italian kielen kielikoulun johtajana ja Ambra Teacher Academyn johtajana Firenzessä. Esittelin heille suomalaista koulutusjärjestelmää, vapaata sivistystyötä ja EKKOn toimintaa. Näytin heille videoita Suomesta ja toivotin heidät tervetulleeksi vierailulle EKKOon. Päivän päätteeksi suunnittelin viikon ohjelmaa. Tarkoituksenani oli tutustua oppilaitoksen toimintaan, hallintoon ja laatujärjestelmään sekä vierailla valitsemillani kursseilla seuraamassa opetusta. Oppilaitoksen tarjontaan sisältyi viikon aikana monipuolisesti kiinnostavia kursseja. Ilta menikin valitessa EKKOn kannalta parhaita ja kiinnostavimpia kursseja viikon ohjelmaan.   

Tiistaiaamuna suuntasin Europassin koulutustiloihin helteisessä säässä. Päivälle oli luvattu 39 astetta ja tunsin kuumuuden jo aamulla. Pääsin tutustumaan The 4 Cs: Creativity, Critical thinking, Communication and Collaboration in schools -kurssiin, jossa keskityttiin tehokkaaseen viestintään ja vuorovaikutukseen tutustumalla erilaisiin viestintätapoihin. Opettajana toimi inspiroiva Susan, joka otti minut lämpimästi vastaan ryhmään. Opetus sisälsi harjoitteita, keskustelua ja faktatietoa. Opettaja loi ryhmään innostavan, välittömän ja lämpimän tunnelman. Iltapäivällä tutustuin Europassin organisaatioon ja prosesseihin Ambran kanssa. Havaitsin, että organisaatioidemme toiminnassa ja toimintatavoissa on paljon yhteneväisyyksiä. Ryhdyimmekin melko pian keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista.

Keskiviikko valkeni tiistaitakin kuumempana päivänä. Menin Europassin koulutustiloihin vasta aamupäivällä, joten ehdin tehdä aamukävelyn aurinkoisessa kaupungissa. Oppilaitoksessa tapasin Barbaran, joka teki hinnoittelua yhdessä viestinnästä vastaavan Rafaelin kanssa. Pääsin seuraamaan majoitushinnoittelun tekoa ja auttamaan siinä.

Iltapäivällä osallistuin Web solutions for the classroom -kurssille, josta sain opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivan Iacopo-opettajan avulla oppia erilaisten digitaalisten työvälineiden käyttöön opetusympäristössä. Osaa välineistä voisimme hyvin käyttää myös henkilöstön kanssa tai esim. EKKOn markkinointityön apuna. Opetus painottui kokeilemiseen ja tekemiseen. Digitaalisten välineiden käytön opettelu tuntui hauskalta rennossa ilmapiirissä.

Torstaina pääsin tutustumaan Happy schools: Positive education for well-being and life-skills development -kurssiin. Opettajana toimi Davide, joka loi ryhmään ammattitaitoisella otteella mukavan ilmapiirin haastaen samalla opiskelijoita pohtimaan omia ajattelutapojaan. Päivän aluksi tutustuimme SWOT-analyysin hyödyntämiseen henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamisen ja niiden arvioinnin välineenä. Pääsin tehtävän lomassa heittäytymään draamaharjoitukseen, jossa dramatisoimme oman tavoitteeni toteutumiseen liittyvän haastavan tilanteen.  Kurssilla teimme lisäksi life line -tehtävän, jossa käytiin läpi omaa henkilökohtaista elämää käännekohtien avulla. Samaa harjoitusta voisi käyttää myös positiivisten elämäntapahtumien tai kiitollisuuden näkökulmasta. Tutustuimme lisäksi tunnemittariin (emotion-o-meter), jonka avulla voi käsitellä omia tunteitaan yksityiskohtaisesti ja pohtia mihin suuntaan haluaisi niitä kehittää ja millaisia toimia tämä edellyttää.

Iltapäivällä tutustuin Barbaran johdolla Europassin laatujärjestelmään. Myös EKKOssa toiminnan ja opetuksen laatua seurataan ja mitataan. Järjestelmän perusperiaatteet olivatkin samankaltaiset kuin EKKOssa, vaikka myös eroavaisuuksia oli esim. opettajien työn arviointiin liittyen. Päivän päätteeksi pääsin vielä auttamaan majoitushinnoittelun viimeistelyssä.

Perjantaina tutustuin Mindfulness for teachers: A hands on approach -kurssiin hurmaavan Elenan johdolla. Aluksi teimme harjoituksia ja reflektoimme niitä tietoista kuuntelua hyödyntäen. Opettaja korosti, että mindfulnessia tulee kokeilla itse ja siitä on löydettävä oma, itselle toimiva juttu. Tauon jälkeen käsittelimme stressiä ja siihen reagoimisen tapoja. Kurssin jälkeen jatkoin päivää keskustelemalla Ambran kanssa henkilöstöjohtamisen käytänteistä, perehdyttämisestä ja tietosuojasta.

Pitkän päivän ja viikon päätteeksi osallistuin vielä Bring your classroom to life: Learn to teach English and other languages with drama -kurssille, jossa käsiteltiin draaman työvälineiden hyödyntämistä opetuksessa. Kurssin opettajina toimivat José ja Marisol, joiden keskinäistä dynamiikkaa oli miellyttävä seurata. Tunnelma oli lämmin. Tunnilla kerrattiin joitain tekniikoita, joita ryhmässä oli viikon aikaan opittu. Lisäksi kurssilla harjoiteltiin draaman hyödyntämistä opetuksen suunnittelun tukena – opettaja luki tarinan, jonka pohjalta tehtiin konkreettinen tuntisuunnitelma. Opettajat suhtautuivat ryhmän ideoille avoimesti ja erittäin vastaanottavaisesti. He painottivatkin, että opetuksessa tulee aina huomioida ja tuntea ryhmä ja sen tarpeet.

Viikon lopussa olo oli väsynyt, mutta tyytyväinen. Pääsin seuraamaan mahtavien, innostavien ja osaavien opettajien työtä mielenkiintoisilla kursseilla, joista kaikille olisin hyvin voinut osallistua täysipituisina. Kursseilta jäikin sekä itselle että EKKOon ajatuksia ja työvälineitä kotiin vietäväksi. Myös hallintoon tutustuminen oli hedelmällistä ja havaitsin, että monet toimintatavat ovat samankaltaisia EKKOn ja Europassin välillä. Voimme olla EKKOssa tyytyväisiä toimintaamme ja sen laatuun. Italian kielen opintoja ja uusia yhteistyöavauksia kohti!

Emilia

Pin It on Pinterest

Back To Top