fbpx
skip to Main Content

Korona ei estänyt kuvataiteen opetusta – EKKOn taideopettaja Maire Pyykkö sai uutta kipinää verkko-opetukseen poikkeusoloista

Korona Ei Estänyt Kuvataiteen Opetusta – EKKOn Taideopettaja Maire Pyykkö Sai Uutta Kipinää Verkko-opetukseen Poikkeusoloista
Maire Pyykön haastattelu tehtiin Zoomissa.

Maaliskuun puolivälissä alkanut poikkeustila tarkoitti monille kansalaisopistojen opettajille lähiopetustoiminnan päättymistä ja opiskelijoiden rakkaiden harrastusten keskeytymistä määrittelemättömäksi ajaksi. Ensijärkytyksen laannuttua alkoivat suunnitelmat etäopetukseen siirtymisestä itää. EKKOssa ensimmäisiä etäopetukseen siirtyneitä opettajia oli kuvataiteen opettaja Maire Pyykkö. Maire päätti jatkaa akvarellimaalauskurssejaan ja Taavetin Kuvataidepajaa etäopetuksena Zoom-videoneuvottelualustan välityksellä. Kurssit vietiin loppuun opintosuunnitelman mukaisesti ja niistä saatu positiivinen kokemus on kannustanut opiston henkilökuntaa ja tuntiopettajia suunnittelema opetustaan uusiksi poikkeustilan jatkumisen varalta.

Verkkokurssista videoneuvotteluun

Aivan pystymetsästä Maire ei tietotekniikka-avusteiseen taideopetukseen ryhtynyt, sillä hän on opettanut ensimmäistä verkkokurssiaan Moodle-alustalla jo vuonna 2007. Vuodesta 2012 Maire on tehnyt opetusvideoita omalle Youtube -kanavalleen, mikä mahdollistaa käänteisen oppimisen hyödyntämisen opiston kursseilla. Lisäksi hän on kehittänyt omia etäopetukseen hyvin soveltuvia piirtämiseen ja akvarellimaalaamiseen keskittyviä opetusmenetelmiään 1990-luvun alusta asti.

Piirtämisen opetuksessa käytän tilannekohtaisen piirtämisen menetelmää, kun taas akvarellimaalaukseen olen kehittänyt erityisen algoritmimenetelmän. Perusajatuksena molemmissa menetelmissä ja opetuksessani yleensä on tuottaa oppijoille onnistumisen kokemuksia, kertoo Maire.

Juuri loppuneilla kursseilla hyödynnettiin Mairen tekemiä opetusvideoita sekä sähköpostia videolinkkien jakamiseen ja töiden palautukseen. Videoneuvottelujen aikana opettaja antoi opiskelijoille palautetta, minkä lisäksi istunnoissa oli mahdollista hioa yksityiskohtia ja esittää tarkentavia kysymyksiä tehtävistä.  

Opiskelijoilta kiitosta ja toiveita jatkosta

Etäopetuksena jatkuneiden kurssien opiskelijat antoivat kurssin opettajalle ja EKKOlle runsaasti positiivista palautetta kurssien jatkumisesta sekä niiden käytännön järjestelyistä. Palautteissa mainittiin Mairen kehittämän opetusmetodin joustavuus ja soveltuvuus etäopetukseen.

On ollut mahtavaa nauttia hyvästä opetuksesta. Tuntuu, että olen pystynyt keskittymään ja oppinut jopa paremmin. Voi keskittyä kuuntelemaan opettajan opetusta ja seurata miten hän toteuttaa työssään meille piirtämisen tekniikkaan liittyviä vinkkejä, totesi palautteessaan opiskelija Eija Uski.

Myönteiset kokemukset ovat kannustaneet myös muita EKKOn tuntiopettajia kehittämään verkko-opetukseen soveltuvia kursseja ja lähiopetuksesta verkko-opetukseksi nopeasti muunnettavia kursseja ensi kautta ajatellen. Maire jatkaa hienosti alkanutta verkko-opetustaan syksyllä 2020, kun hän opettaa kolmea kuvataiteen verkkokurssia Zoom-alustalla. Kaudella 2020-2021 Mairen kursseilla voi opiskella verkossa piirtämisen perusteita, maisemamaalausta akvarelleilla ja jouluaiheista akvarellimaalausta.

EKKO tarjoaa myös muissa aineissa entistä enemmän verkko-opetusta ensi lukuvuoden aikana, sillä opintotarjontaan on tulossa kaikkiaan 19 verkkokurssia.

Pin It on Pinterest

Back To Top