fbpx
skip to Main Content

Kielet ja kulttuuri

Opiston kielikursseilla voi aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää jo hankittua kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kulttuurien välisen viestinnän taitojen kehittäminen liittyy kiinteästi opiston kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden sekä kulttuurien välisen vuoropuhelun vahvistamiseen.

Vuosittaisen opinto-ohjelman kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso (esim. Taso A1, Taso A2). Taitotasojen tarkoituksena on helpottaa sopivantasoisen kurssin löytämistä.

Taitotasoista voi lukea lisää kielitaidon tasojen kuvausasteikosta. Se on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Opiskeltavat kielet ja oppikirjat

Tänä lukuvuonna opistossamme on opetusta 14 kielessä: suomi toisena kielenä, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, viro, viittomakieli, kreikka, turkki, japani ja kiina. Monissa kielissä on tarjolla myös etäkursseja.

Opiskelijat hankkivat itse kursseilla käytetyt oppikirjat. Kirjaa ei tarvitse olla mukana ensimmäisellä kerralla. Suosittelemmekin tekemään kirjahankinnat vasta kurssin alkamisen varmistuttua. Jos tutustut oppikirjoihin etukäteen, se voi helpottaa oikean tasoisen kurssin valitsemista. Vieraiden kielten vastuuopettaja Tarmo Mahla neuvoo sinua mielellään kurssivalinnassa, tarmo.mahla@ekko.fi tai puhelimitse 050 555 8466.

Suomen opetusta maahanmuuttajille

Opistomme tarjoaa monipuolisia, omaehtoisia suomen kielen kursseja. Kurssit alkavat suomen alkeista ja jatkuvat aina edistyneen puhujan tasolle. Intensiivikursseilla maahanmuuttajat opiskelevat päivittäin 3─4 tuntia, pääsääntöisesti syyskuusta toukokuuhun. Suomen kielen iltapäivä- ja iltakurssit puolestaan kokoontuvat kahdesti viikossa opiston opetuskausina.

Luku- ja kirjoitustaidon kurssit on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan tai muualla ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta tai yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille.

Suomen kielen vastuuopettaja Sirpa Tereska neuvoo opiskelijoita tiistaisin klo 15.00─16.00, Pohjolankatu 27, huone 108.

Pin It on Pinterest

Back To Top