fbpx
skip to Main Content

Yhdessä opittua

Yhdessä opittua -hankkeessa (2019 – 2021) etsitään uusia yhteistyömuotoja Lappeenrannan seudun eri oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisopiston roolia alueen koulutuskentällä ja jakaa osaamista yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Hanke on osa kansalaisopiston laadunkehittämistyötä, ja siihen on saatu avustusta Opetushallitukselta. Seuraavassa on tarkempaa tietoa hankkeen sisällöistä.

Digitaaliset osaamismerkit

Digitaalinen osaamismerkki on väline hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen ja sähköiseen jakamiseen. Merkkien saaja voi halutessaan hyödyntää niitä opinnoissa, työelämässä tai osana töiden hakemista. Ne voivat myös motivoida etenemään opinnoissa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja kokeilla osaamismerkkien käyttöä EKKO:n kurssien yhteydessä. Merkkien käyttöönotto edellyttää myös opistolta ja opettajilta osaamisperustaisuuden vahvistamista. Se tarkoittaa sitä, että kursseilla tavoiteltavaa osaamista ja osaamisen arvioinnin kriteerejä pohditaan ja kuvataan tarkemmin.

Syksyllä 2020 otetaan käyttöön Kielenosaaja-merkki muutamilla espanjan, ranskan ja suomi toisena kielenä -kursseilla. Kielenosaaja-merkki on todistus ja tunnustus opiskelijan hankkimasta kielitaidosta. Merkin voi suorittaa kurssin aikana tehtävillä näyttötehtävillä, joiden perusteella kurssin opettaja arvioi opiskelijan kielitaidon. Arviointi perustuu Kielitaidon yleiseurooppalaiseen viitekehykseen, jossa kielitaito on jaettu tasoihin A1 – A2 (perustaso), B1 – B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän taso) ja C1 – C1 (taitavan kielenkäyttäjän taso).
Lue lisää Kielenosaaja-merkistä täältä.

Jatkossa osaamismerkkejä on tarkoitus ottaa käyttöön muillakin EKKOn kursseilla.

Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen – yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa

Hankkeessa kehitetään mahdollisuutta tunnistaa ja tunnustaa kansalaisopiston kursseilla hankittua osaamista osana toisen asteen tutkintoa. Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opiskelijat saisivat kansalaisopistossa opiskelemiaan kursseja (esimerkiksi kielet) hyväksiluettua opintoihinsa. Hankkeessa pyritään selvittämään tällaisen yhteistyön edellytyksiä paikallisten toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut suositukset vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Tehää yhes! -kädentaitokurssit yhteistyössä Pontuksen koulun kanssa

Etelä-Karjalan kansalaisopisto ja Pontuksen koulu järjestivät yhteisiä kädentaitokursseja kevätlukukaudella 2020. Kyse on uudenlaisen yhteistyömuodon pilotista: opetusryhmässä oli mukana sekä alakoulun oppilaita että kansalaisopiston aikuisopiskelijoita. Kursseilla opettivat Pontuksen koulun ja EKKOn taide- ja taitoaineiden opettajat yhteistyössä.

Tavoitteena oli kehitellä yhteisopettajuuden malli, jossa eri-ikäiset oppijat ja opettajat työskentelevät yhdessä ja oppivat toisiltaan. Kurssit järjestettiin kevätlukukaudella 2020 Pontuksen koululla Lappeenrannassa.

Keramiikkaklubi 8.1.–19.2.2020 (toteutui)
Tuolituuninki 4.3.–15.4.2020 (jouduttiin keskeyttämään)
Saippuaa ja somisteita 22.4.–27.5.2020 (peruutus)

Tunnelmia Tehää yhes! -kursseilta löytyy täältä.
Keramiikkaklubin osallistujan haastattelu julkaistiin Lappeenrannan uutisissa 9.2.2020. Voit lukea jutun täältä.

Hankkeessa
tapahtuu

31.8. Kielenosaaja-merkit käyttöön syksyllä

Hankkeessa päästään kokeilemaan digitaalisia osaamismerkkejä syksyllä 2020. Aluksi pilotoidaan Kielenosaaja-merkkejä muutamassa kielessä (ranska, espanja, suomi) ja kerätään palautetta opiskelijoilta ja opettajilta. Kielenosaaja-merkki on kehitetty kolmen muun kansalaisopiston (Linnalan opisto, Valkeakoski-opisto ja Sastamalan opisto) aiemmassa hankkeessa, ja nämä opistot jakavat merkkiä myös toisten opistojen käyttöön. Lue lisää syksyn uutuudesta täältä.

31.5. Hankkeelle jatkorahoitusta kaudelle 2020 – 2021

Yhdessä opittua -hanke sai myönteisen avustuspäätöksen Opetushallitukselta jatkokaudelle 2020 – 2021. Tuen turvin on tarkoitus jatkaa osaamismerkkien kehittämistyötä, vahvistaa arviointiosaamista kansalaisopistossa sekä tiivistää paikallista oppilaitosyhteistyötä. Hankkeessa on tarkoitus myös kehittää verkko-opetuksen materiaaleja.

 

18.3. Tuolituuninki tauolla koronaepidemian vuoksi

Toinen Tehää yhes! -kurssi, Tuolituuninki, ehti käynnistyä Pontuksen koululla 4.3. Koulut ovat siirtyneet koronavirusepidemian vuoksi etäopetukseen, joten Tuolituuninki-kurssi jouduttiin toistaiseksi keskeyttämään.

 

 

Lisätietoa Yhdessä opittua -hankkeesta:

Kaisa Leinonen
hanketyöntekijä
kaisa.leinonen(ät)ekko.fi
p. 050 555 8770

 

Pin It on Pinterest

Back To Top