fbpx
skip to Main Content

Yhdessä opittua

Yhdessä opittua -hankkeessa (2019 – 2020) etsitään uusia yhteistyömuotoja Lappeenrannan seudun eri oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisopiston roolia alueen koulutuskentällä ja jakaa osaamista yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Hanke on osa kansalaisopiston laadunkehittämistyötä, ja siihen on saatu avustusta Opetushallitukselta. Seuraavassa on tarkempaa tietoa hankkeen sisällöistä.

Tehää yhes! -kädentaitokurssit yhteistyössä Pontuksen koulun kanssa

Etelä-Karjalan kansalaisopisto ja Pontuksen koulu järjestävät yhteisiä kädentaitokursseja kevätlukukaudella 2020. Kyse on uudenlaisen yhteistyömuodon pilotista: opetusryhmässä on mukana sekä alakoulun oppilaita että kansalaisopiston aikuisopiskelijoita. Kursseilla opettavat Pontuksen koulun ja EKKOn taide- ja taitoaineiden opettajat yhteistyössä.

Tavoitteena on kehitellä yhteisopettajuuden malli, jossa eri-ikäiset oppijat ja opettajat työskentelevät yhdessä ja oppivat toisiltaan. Tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä: lähiseudun asukkaat tutustuvat ja osallistuvat sekä koulun että kansalaisopiston toimintaan.

Kurssit järjestetään kevätlukukaudella 2020 Pontuksen koululla Lappeenrannassa.

Keramiikkaklubi 8.1.–19.2.2020 keskiviikkoisin klo 13.00–14.30
Tuolituuninki 4.3.–15.4.2020 keskiviikkoisin klo 13.00–14.30
Saippuaa ja somisteita 22.4.–27.5.2020 keskiviikkoisin klo 13.00–14.30

Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen – yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa

Hankkeessa kehitetään mahdollisuutta tunnistaa ja tunnustaa kansalaisopiston kursseilla hankittua osaamista osana toisen asteen tutkintoa. Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opiskelijat saisivat kansalaisopistossa opiskelemiaan kursseja (esimerkiksi kielet) hyväksiluettua opintoihinsa. Hankkeessa pyritään selvittämään tällaisen yhteistyön edellytyksiä paikallisten toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä laatii parhaillaan suosituksia vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. EKKO seuraa tiiviisti työryhmän työn edistymistä.

Osaamismerkit

Digitaalinen osaamismerkki on väline hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen ja sähköiseen jakamiseen. Merkkien saaja voi halutessaan hyödyntää niitä opinnoissa, työelämässä tai osana töiden hakemista. Ne voivat myös motivoida etenemään opinnoissa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, suunnitella ja kokeilla osaamismerkkien käyttöä joidenkin EKKO:n kurssien yhteydessä. Merkkien käyttöönotto edellyttää myös opistolta ja opettajilta osaamisperustaisuuden vahvistamista. Se tarkoittaa sitä, että kursseilla tavoiteltavaa osaamista ja osaamisen arvioinnin kriteerejä pohditaan ja kuvataan tarkemmin.

 

Hankkeessa
tapahtuu

4.5. Kielenosaaja-merkit käyttöön syksyllä

Hankkeessa päästään kokeilemaan digitaalisia osaamismerkkejä syksyllä 2020. Aluksi pilotoidaan Kielenosaaja-merkkejä muutamassa kielessä (ranska, espanja, suomi) ja kerätään palautetta opiskelijoilta ja opettajilta. Kielenosaaja-merkki on kehitetty kolmen muun kansalaisopiston (Linnalan opisto, Valkeakoski-opisto ja Sastamalan opisto) aiemmassa hankkeessa, ja nämä opistot jakavat merkkiä myös toisten opistojen käyttöön.

18.3. Tuolituuninki tauolla koronaepidemian vuoksi

Toinen Tehää yhes! -kurssi, Tuolituuninki, ehti käynnistyä Pontuksen koululla 4.3. Koulut ovat siirtyneet koronavirusepidemian vuoksi etäopetukseen, joten Tuolituuninki-kurssi jouduttiin toistaiseksi keskeyttämään.

9.2. Tehää yhes! -kurssit käynnissä

Tehää yhes! -kädentaitokurssit ovat päässeet vauhtiin Pontuksen koululla. Keramiikkaklubilla harjoitellaan EKKOn ja Pontuksen opettajien ohjauksessa saven työstöä erilaisin tekniikoin. Ensimmäisen Keramiikkaklubin tunnelmia EKKOn FB-sivuilla.

Keramiikkaklubilla on mukana EKKOn pitkäaikainen savityöharrastaja, jonka haastattelun voi lukea  Lappeenrannan uutisista 9.2.2020.

Lisätietoa Yhdessä opittua -hankkeesta:

Kaisa Leinonen
hanketyöntekijä
kaisa.leinonen(ät)ekko.fi
p. 050 555 8770

 

Pin It on Pinterest

Back To Top