skip to Main Content

Kestävä kehitys EKKOssa

Majakat askartelu
Majakat on askarreltu kierrätysmateriaaleista taiteen perusopetuksen käsityö- ja kuvataideryhmissä Luumäellä. Kuva: Tiinalotta Särmölä

EKKO on sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitos

Kestävä kehitys tarkoittaa kansalaisopiston arjessa paitsi vastuuta ympäristöstä, myös sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista vastuuta. Kestävää kehitystä edistävät osaltaan kaikki ekkolaiset: opettajat, muu henkilökunta ja opiskelijat. Keke-periaatteet ovat mukana kaikessa toiminnassamme: kursseilla, tapahtumissa, yleisöluennoilla ja opiston fyysisessä ympäristössä.

Kestävän kehityksen pysyvät teemat EKKOssa

1. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (taloudellinen vastuu)
Tavoitteet: Tehdään hankintoja harkiten ja vältetään turhia hankintoja.
2. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (ympäristövastuu)
Tavoitteet: Kierrätetään materiaaleja, tavaroita ja työvälineitä mahdollisimman paljon. Lisäksi kierrätetään jätteet.
3. Energia ja vesi (ympäristövastuu)
Tavoitteet: Pidetään opiston energian- ja vedenkulutus kohtuullisena. Pyritään vähentämään kopioiden määrää.
4. Henkilöstön ja opiskeijoiden hyvinvointi (sosiaalinen vastuu)
Tavoitteet: Pyritään turvaamaan henkilöstön määrä, rakenne ja hyvinvointi. Tuetaan opettajien ammattitaitoa ja työinnon kehittymistä. Pidetään huolta tarjonnan monipuolisuudesta.
5. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (kulttuurinen vastuu)
Tavoitteet: Turvataan kulttuuriperintöä ylläpitävien ja edistävien kurssien tarjonta.
6. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 
Tavoitteet: Tarjotaan kurssisisältöjä maahanmuuttajaopiskelijoille ja edistetään opiskelun edellytyksiä. Palkataan mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajataustaisia opettajia.

Kestävää kehitystä opiston arjessa

Kuuntele Ääniä EKKOsta -podcastin jakso (2021), jossa keskustellaan siitä, miten kestävää kehitystä edistetään opiston arjessa.

Podcastin logo

EKKOn kestävän kehityksen toiminnasta voit lukea lisää vuosittaisista keke-toimintakertomuksista EKKOn peda.net-sivuilla. Kestävä kehitys on myös kantavana perustana EKKOn opetussuunnitelmassa (linkistä avautuu pdf-tiedosto).

Lukuvuonna 2020 – 2021 EKKOn kestävän kehityksen erityisteema on ollut vesi. Vesiteemaa on käsitelty eri ainealoilla eri tavoin. Kuvataiteissa vesiteemaisia töitä ovat tehneet esimerkiksi Maire Pyykön opettamat akvarelliryhmät sekä Eliisa Kivistön opettamat vedic art -maalausryhmät. Näitä vesiaiheisia töitä voit katsella opiston YouTube kanavalla linkkien kautta: maisemat akvarelleilla ja vedic art -työt.

Yhdessä kestävästi – kohti ekososiaalista sivistystä

EKKOn työvuoden 2021–2022 erityisteema on Yhdessä kestävästi. Otamme opistossa yhdessä askelia kohti ekososiaalista sivistystä. Ekososiaalinen sivistys on ajattelua, jossa tunnustetaan ihmisen riippuvaisuus luonnosta ja mitoitetaan ihmistoiminta ekosysteemien kestävyyden rajoihin. Tavoitteena on mahdollistaa merkityksellinen ja ihmisarvoinen elämä kaikille, ja talous toimii tässä välineenä.

Lue EKKOn blogista kirjoituksia kestävästä kehityksestä ja ekososiaalisesta sivistyksestä:
Tuija Näränen: Ekososiaalinen sivistys ja oma luontosuhteeni , Ekososiaalinen sivistys sekä ihmistenvälisyys työssäni sekä Ekososiaalinen sivistys ja talous (linkit vievät EKKOn sivulle).

Kestävän kehityksen vastuuhenkilö EKKOssa on Tuija Näränen, p. 050 555 5856.

OKKA-säätiö myönsi EKKOlle vuonna 2015 kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatin. Kestävän kehityksen toiminta on uudelleenauditoitu toukokuussa 2021 ja huhtikuussa 2018.

kestävän kehityksen sertifikaatti
Kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatti, OKKA-säätiö
Back To Top