skip to Main Content

Kiinan kieli ja impro toivat lukiolaisia EKKOon!

Kiinan Kieli Ja Impro Toivat Lukiolaisia EKKOon!
Jade Korhola opiskelee EKKOssa mandariinikiinaa.

Keväällä käynnissä pilottikursseja lukiolaisille

Tänä keväänä EKKOn opistotalolla näkyy tavallista enemmän lukiolaisia. Meneillään on kokeilu, jossa lukiolaiset voivat osallistua maksutta tietyille kansalaisopiston kursseille ja saada kurssista suorituksen lukio-opintoihinsa.

EKKOn apulaisrehtori Sanna Nurmen mukaan kyseessä on pilotointi, jolla kokeillaan kansalaisopiston kursseilla hankitun osaamisen hyväksilukemista toisella asteella. Lukiolaisille tarjottavia kursseja pohdittiin yhdessä lukion opinto-ohjaajan kanssa, ja tarjolle valikoitui kielten, ilmaisutaidon, kuvataiteen ja hyvinvoinnin kursseja. Tällä hetkellä lukiolaisia on kiinan kielen ja improvisaation kursseilla.

 – Näillä kursseilla lukiolaiset opiskelevat yhdessä muiden kurssilaisten kanssa eli kyseessä ei ole vain lukiolaisille rajattu opetus, Nurmi selventää.

Kansalaisopisto monipuolistaa alueen koulutustarjontaa

Kokeilun taustalla on EKKOn Yhdessä opittua -hanke, jossa on kehitetty yhteistyömuotoja seudun eri oppilaitosten kanssa. Hankkeessa on myös työstetty välineitä, joilla opiskelijat saavat kansalaisopistossa hankkimaansa osaamista näkyväksi ja tunnustetuksi. EKKOssa on jo otettu käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä ja jatkossa joiltakin kursseilta voi suorittaa opintopisteitä. Opetushallituksen rahoittama hanke jatkuu vielä kevään 2022 ajan.

– Kansalaisopiston opetus täydentää ja monipuolistaa alueen koulutustarjontaa. Pyrimme luomaan toimintamalleja, joissa opiskelijat ja työikäiset voivat joustavammin hyödyntää omiin tarpeisiinsa myös vapaan sivistystyön tarjontaa, Sanna Nurmi valottaa hankkeen tavoitteita.

Kiina kiinnostaa lukiolaisia

Lisa Zhang opettaa kiinan kielen alkeita.

Tammikuussa alkaneelle kiinan alkeiskurssille osallistuu neljä lukiolaista. Lappeenrannan Lyseon IB-lukiossa opiskeleva Jade Korhola kiinnostui oitis tilaisuudesta opiskella mandariinikiinaa.

– Kiinan kurssi kiinnosti, sillä lukiossa kieltä ei ole ollut tarjolla, eikä kaupungissa juuri muuallakaan, Korhola perustelee. Jade Korholalle kansalaisopisto on opiskelupaikkana uusi tuttavuus. Hän toivoo, että kiinan kurssi saisi jatkoa EKKOssa ensi lukuvuonna.

– Tai hao le – mahtavaa! Ryhmässä on tosi motivoituneita opiskelijoita, hehkuttaa kiinanopettaja Lisa Zhang. Hän kertoo, että nuoret ovat lyhyessä ajassa omaksuneet paljon kiinan perussanastoa ja ilmauksia. Zhangin ja opiskelijoiden mukaan kiinan oppimisen alussa haastavalta tuntuu erilainen kirjoitusjärjestelmä ja valtava määrä merkkejä. Lisa Zhang rohkaisee kertomalla, että kiinan kielioppi on puolestaan helppoa, sillä sanoja ei suomen kielen tapaan taivuteta.

Yhteistyölle suunnitellaan jatkoa

Kevään lukiolaisten kurssipiloteista kerätään EKKOssa kokemuksia jatkoa varten. Jatkossakin ajatuksena on tarjota sellaisia kurssisisältöjä, joita lukioissa ei ole, sekä toisaalta hyvinvointia eri tavoin tukevia kursseja. Myös kurssien maksuttomuus on lukiolaisten kannalta tärkeä seikka. Lukiolaiskurssien jatkosta käydään neuvotteluja eri osapuolten kesken tämän kevään aikana.

– Jos kokeilu onnistuu ja osoittautuu hyödylliseksi, jatkossa meillä voisi olla lukuvuosittain vaihtuva kurssitarjotin lukiolaisille. Tekisimme mielellämme vastaavaa yhteistyötä myös ammatillisen toisen asteen koulutuksen kanssa, EKKOn apulaisrehtori Sanna Nurmi visioi.

Lisätietoa Yhdessä opittua -hankkeesta hankesivuilla.

Back To Top