skip to Main Content

Opiskelijalle

Kansalaisopiston ovi on avoin jokaiselle

Kansalaisopistossa opiskelu on kaikille avointa opetusta, aina vauvasta vaariin asti. Meillä opiskelu on omaehtoista itsensä kehittämistä, eivätkä kurssit ole pääsääntöisesti tutkintotavoitteisia.

Meillä on paljon uskollisia opiskelijoita, jotka ovat käyneet tietyn opettajan kurssilla vuodesta toiseen. Heille kansalaisopistossa opiskelusta on tullut elämäntapa.

Uusia kävijöitä houkuttelevat erityisesti kurssiuutuudet, lyhytkurssit ja yleisöluennot.

Opistomme toimintaan osallistuu vuosittain noin 13 000 henkilöä. Maahanmuuttajien osuus opiskelijoista on noin 500.

Opiskelu kansalaisopistossa pohjaa elinikäisen oppimisen ideaan ja sivistysajatteluun sekä yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon tukemiseen. Ovemme on siis avoin jokaiselle.

Henkireikä useille

Kansalaisopistossa opiskelua kutsutaan vapaaksi sivistystyöksi. Lakiin perustuvan vapaan sivistystyön tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Opiskelijoiden mielestä kansalaisopistossa opiskelu on vahvasti yhteisöllistä. Monille kurssilaisille oman alueen kansalaisopisto on ”henkireikä”, joka merkitsee kävijälle mielen ja kehon hyvinvointia ─ ja ennen kaikkea kaveripiiriä.

Tekemämme asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan opiskelijat pitävät opistoamme ammattitaitoisena, luotettavana ja sen ilmapiiri koetaan hyväksi.

Tarjontaa lähellä ihmistä

Etelä-Karjalan kansalaisopisto toimii useassa rakennuksessa, kuten useimmat muutkin Suomen 184 kansalaisopistoa. Ideana on, että kansalaisopisto levittäytyy eri puolille kuntaa lähelle ihmisiä. Järjestämme kursseja esimerkiksi koulujen tiloissa iltaisin.

Opisto tarjoaa eri ainealueilta koko lukuvuoden mittaisia kursseja, lyhytkursseja, muutaman tunnin yleisöluentoja sekä muita tapahtumia.

Maamme kansalaisopistojen kurssimaksut pyritään pitämään niin alhaisina, että opiskelijan varallisuus ei olisi esteenä osallistumiselle. Valtio ja useimmat kunnat tukevat kansalaisopistotoimintaa omilla osuuksillaan.

Back To Top