skip to Main Content

Kurssien maksu- ja perumisehdot

1. KURSSIN MAKSAMINEN

  • Maksut ovat kurssikohtaisia ja ne maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kurssin alkua. Emme lähetä laskuja.
  • Verkkokauppa-ilmoittautumisen yhteydessä voit maksaa kurssimaksun verkkopankissa.
  • Kurssin voi maksaa verkossa ePassilla tai Smartumilla. Mikäli olet oikeutettu alennukseen tai haluat maksaa muilla työsuhde-eduilla, älä maksa verkossa. Kts. Työsuhde-etuudet alla.
  • Kurssilla tarvittavat oppikirjat ja tarvikkeet opiskelijat hankkivat itse. Oppikirjahankinnat suositellaan tekemään syys- ja kevätkaudella vasta kurssin alettua. Opisto ei vastaa opiskelijan tekemistä kirja- ja materiaalihankinnoista.
  • Opinto-ohjelman kurssitekstissä on mainittu, jos opiskelumateriaalit sisältyvät kurssimaksuun tai jos ne voi hankkia opettajalta.
  • Opistolla on oikeus perua opiskelijan aiemmin tehdyt ilmoittautumiset tuleville kursseille, mikäli lasku/laskuja on maksamatta. Maksamattomista kurssilaskuista seuraa 5 € maksumuistutus.

Työsuhde-etuudet

  • Työnantajan työntekijälleen myöntämät työsuhde-edut ovat henkilökohtaisia.
  • Työsuhde-eduilla ei voi käyttää muskareiden, lapsi-vanhempi -ryhmien, mindfulness-kurssien, kielten eikä tietotekniikan kurssimaksuihin.
  • Maksuvälineenä käyvät työsuhde-edut ovat SmartumPay, Smartum-verkkomaksu, Smartum -setelit, ePassi-mobiili, ePassi-verkkomaksu ja ePassi-puhelinnumerolla kertaveloitus.
  • Verkkokauppa-ilmoittautumisen yhteydessä voit maksaa kurssimaksun verkossa ePassi- tai Smartum-verkkomaksulla. Smartum-setelimaksut suoritetaan toimistossa.
  • Maksusetelillä maksettuja kurssimaksuja ei hyvitetä opiskelijalle. Maksusetelisuoritus on kuitenkin käytettävissä jonkin toisen kurssin maksuun 12 kuukauden kuluessa peruuntuneen kurssin alkamispäivästä lähtien.

Alennukset

  • Opintoseteliavustus on valtion myöntämää tukea työttömien, 63 vuotta täyttäneiden eläkeläisten (ei ansiotyössä) ja maahanmuuttajien (kotikunta Suomessa) opintoihin kansalaisopistossa. Lukuvuonna 2023-2024 opintosetelialennus on 10 euroa. Alennusta myönnetään kaikista opiston vähintään 25 euroa maksavista kursseista pois lukien yksilö- ja pienryhmäopetus sekä laivurikurssit. Erityisryhmien opintoseteliavustukset on jo huomioitu kurssimaksuissa.
  • Opintosetelialennus myönnetään kurssimaksussa heti toimistoilmoittautumisen yhteydessä.Netti-ilmoittautuja maksaa ilmoittautuessaan koko kurssimaksun ja täyttää samalla opintosetelihakemuksen. Opintoseteliavustus maksetaan hakijan tilille lokakuusta alkaen.
  • Alennukset ovat henkilökohtaisia. Vain yksi seteli/opiskelija/lukuvuosi, niin kauan kuin seteleitä riittää.
  • Kaikukortilla lappeenrantalaiset voivat osallistua maksutta opiston normaalille, enintään 60 € maksavalle kurssille. Kaikukortti-paikkoja on yksi/kurssi niin kauan kuin kursseilla on tilaa. Kaikukortti-etuutta voi käyttää vain kerran lukukaudessa esittämällä voimassa oleva kortti opiston toimistossa. Etuutta ei voi käyttää laivurikursseihin eikä yksilöopetukseen. Kortti kattaa kurssimaksun. Mahdollisista materiaali- tai oppikirjakuluista opiskelija vastaa itse.

  • Paljousalennus: Jos sama henkilö osallistuu lukukauden aikana useammalle kurssille, hän saa joka viidennen kurssin puoleen hintaan. Maksualennus on kuitenkin enintään 30 euroa ja se lasketaan edullisimmasta kurssista. Alennus on henkilökohtainen. Alennuksesta on sovittava opiston toimiston kanssa joko sähköpostitse (toimisto@ekko.fi) tai puhelimitse 044 566 4553.

2. KURSSIN PERUMINEN

  • Kurssipaikan voi perua maksutta viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kurssin alkamista verkkokaupassa, puhelimitse, sähköpostilla, tekstiviestillä tai opiston toimistossa.
  • Jos kurssin viimeinen maksuton perumispäivä on perjantai – sunnuntai tai arkipyhä, toimistossa peruminen on tehtävä edeltävänä arkipäivänä.
  • Jos peruminen tapahtuu 1-6 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme 10 euron käsittelymaksun. Tämän jälkeen opiskelija maksaa kurssimaksun kokonaan, myös silloin, kun hän jättää tulematta kurssille tai keskeyttää sen. Lisäksi veloitetaan mahdolliset yhteisesti hankitut tarvikkeet.
  • Kurssin maksamatta jättäminen tai se, ettei saavu kurssille, ei ole peruminen.
  • Maksuton peruminen on mahdollista, jos kurssin paikka tai aika muuttuu oleellisesti.
  • Mahdollinen opettajavaihdos tai opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi ei oikeuta maksuttomaan perumiseen.
  • Mahdollisesta yksilöopetuksen opetuskerran perumisesta opiskelijan on ilmoitettava 24 t ennen opetuksen alkua suoraan opettajalle.

3. KURSSIN TAI OPETUSKERRAN PERUUNTUMINEN

  • Kurssilla tulee olla minimimäärä opiskelijoita viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kurssin alkua. Minimiopiskelijaraja on 10 opiskelijaa kaupungissa; Joutsenossa, Ylämaalla ja Luumäellä 8 opiskelijaa. Opiston rehtorilla on oikeus poiketa ryhmäkokovaatimuksista perustelluista syistä.
  • Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä (esim. sali tai muut tilat tai force majeure -tilanteet) johtuvista peruuntumisista.
  • Jos kurssi peruuntuu opistosta riippumattomasta syystä tai kurssin minimiosallistujamäärä ei täyty, kurssimaksu palautetaan, tai se voidaan hyvittää jonkin toisen kurssin hinnasta. Palautuksia varten tilinumero ilmoitetaan palautukset@ekko.fi –osoitteeseen. Opiskelijan mahdollisesti hankkimia kurssitarvikkeita tai oppikirjoja ei hyvitetä.
  • Opistosta johtuvista syistä koko lukukauden kestävän kurssin yksi opetuskerta voidaan perua korvaamatta sitä opiskelijoille, koskee myös yksilöopetusta ja kesäkursseja.
  • Jos peruttuja opetuskertoja on enemmän kuin yksi, puuttuvat kerrat pyritään pitämään välittömästi opetuskauden jälkeen. Korvauskerta voidaan järjestää myös normaalista poikkeavana aikana tai muualla kuin vakituisessa paikassa.

4. KURSSIN VAIHTAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN

  • Kurssipaikka on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää tai myydä eteenpäin.
  • Jos kurssin taso ei ole sopiva, ottamalla yhteyttä toimistoon ryhmän voi vaihtaa saman aineen eritasoiseen ryhmään, mikäli ryhmässä on tilaa. Opisto perii mahdollisen kurssimaksun erotuksen. Kurssin vaihtamisesta ei voi sopia kurssin opettajan kanssa.
  • Jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa henkilökohtaisista syistä, kurssimaksua ei palauteta. Poissaolot kursseilta eivät alenna maksua.
  • Mikäli opiskelija joutuu perumaan osallistumisensa kurssin alkuvaiheessa terveydellisistä syistä (edellyttää lääkärintodistusta), kurssista veloitetaan ennen perumista pidetyt kerrat. Mikäli kurssin tuntimäärästä on pidetty jo yli puolet, kurssimaksu veloitetaan kokonaan.
  • Opistolla on oikeus keskeyttää alkanut kurssi tilanteessa, jossa kurssilla kävijöiden määrä on pysyvästi vähentynyt niin merkittävästi, ettei toiminnan jatkaminen ole järkevää. Korvauskäytänteistä sovitaan rehtorin kanssa.
  • Opisto ei hyvitä alle 5 euron kurssimaksupalautuksia.

Ilmoita mahdollisimman pian opiston toimistoon kurssin vaihtamisesta tai keskeyttämisestä, jotta voimme tarjota opiskelupaikkaa mahdolliselle varasijalla olijalle.

Peruuntumisista, mahdollisista opetuskertojen muutoksista ja kurssille vapautuneesta paikasta ilmoittamme aina tekstiviestillä. Lisäksi muistutamme sähköpostitse kurssin alkamisesta neljä päivää ennen kurssin alkua.

Back To Top