skip to Main Content

Opisto

Siun ja miun opisto, meijän juttu…

Etelä-Karjalan kansalaisopisto on yksityinen, säätiön ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Opisto on perustettu elokuussa 2005. Silloin Lappeenrannassa vuosikymmeniä toimineet opistot – Saimaan Kansalaisopisto ja Lappeenrannan Työväenopisto – lopettivat toimintansa. Niiden tilalle perustettiin Etelä-Karjalan kansalaisopisto (EKKO).

Etelä-Karjalan kansalaisopiston toiminta-alueena on nykyisin Lappeenranta ja Luumäki.

Opiston hallituksen jäsenet ovat Mika Peltonen (pj.), Kirsi Seppänen (vara pj.), Eeva Arvela, Eelis Eskelinen, Raija Hietaranta, Asko Kokkola, Päivi Kukkonen ja Kai Könönen.

Opetusta järjestetään noin 70 eri paikassa Lappeenrannan keskustassa, lähiöissä, haja-asutusalueilla ja yhteistyökuntien alueella.

Opetustunteja järjestämme vuosittain noin 19 000. Opistossa on kolme päätoimista opettajaa ja vuosittain noin 135 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa. Kursseillemme osallistuu kalenterivuosittain noin 12 000 kurssilaista ja noin 6 000 yksittäistä henkilöä.

…ja kestävän kehityksen opisto

Kansalaisopistojen perusidean mukaan tarjoamme mahdolli­suuksia elinikäiseen, omaehtoiseen oppimiseen sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen.

Meillä opiskelu perustuu vapaaehtoisuuteen. Opiston lukuvuoden opinto-ohjelma syntyy toiminta-alueen asukkaiden tarpeista ja toiveista.

Keväällä 2015 OKKA-säätiö myönsi opistollemme kestävän kehityksen sertifikaatin.

sertifikaatti

Kestävän kehityksen periaatteet ovat mukana kaikessa toiminnassamme: kursseilla, tapahtumissa, yleisöluennoilla ja fyysisessä ympäristössä.

Lisätietoa kestävän kehityksen toiminnasta EKKOssa löydät täältä.

 ”Ilos ellää pitää sehä o selvä”!

Back To Top