skip to Main Content

Hankkeet

Kansallista ja kansainvälistä verkottumista

Opisto on mukana useissa paikallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa. Hanketyö on aloitettu 2010-luvun alussa. Osa hankkeista on jo päättynyt. Alla on lueteltuna opiston käynnissä olevia hankkeita. Lisätietoa hankkeista saa hankekoordinaattori Kaisa Leinoselta, kaisa.leinonen@ekko.fi

Myö, työ ja digitaHankkeen logoidot -hanke

Jatkuvan oppimisen Myö, työ ja digitaidot -hankkeessa tarjotaan maksutonta digitaitojen koulutusta työikäisille. Tarkoituksena on vahvistaa ja päivittää digitaitoja, joita tarvitaan työelämässä, työnhaussa, etätyöskentelyssä sekä opiskelussa. Kohderyhmänä ovat erityisesti työttömät, maahanmuuttajat, yli 55-vuotiaat sekä kaikki työikäiset, jotka kaipaavat digitaitojen kohentamista. OKM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vuosille 2020–2022. Lue lisää hankkeen koulutuksista ja tapahtumista hankesivuilta.

Yhdessä opittua -hanke

OPH on myöntänyt EKKOlle laadunkehittämiseen (LAKE) tarkoitetun hankeavustuksen vuosille 2019–2020, sekä jatkorahoituksen 2020–2021. Hankkeen (Yhdessä opittua) tavoitteena on kehittää EKKOssa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä luoda edellytyksiä osaamismerkkijärjestelmän käyttöönotolle.  Hankkeen myötä syvennämme yhteistyötä paikallisten oppilaitoksien (lukio ja ammatillinen koulutus) kanssa ja kehitämme myös uutta yhteisopettajuuden mallia yhdessä Pontuksen päiväkotikoulun kanssa. Lue lisää hankesivuilta

Päättyneitä hankkeita:

Kansalaisen digitaidot 2019–2020 – matalan kynnyksen digiopetusta ja -neuvontaa 

Etelä-Karjalan kansalaisopisto (EKKO) on mukana OPM:n ja OPH:n rahoittamassa Digiaikakauden taidot -ohjelmassa, johon kuuluvassa hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusia toiminta- ja koulutusmalleja aikuisten heikkojen perus- ja digitaitojen vahvistamiseksi. Tarkoituksena on panostaa erityisesti hakevaan toimintaan ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien tarjoamiseen.

Maksutonta ja kaikille avointa digikoulutusta ja -neuvontaa järjestetään lukukausittain eri puolilla opiston toiminta-aluetta, jotta voidaan turvata alueellinen tasa-arvo ja aidot osallistumismahdollisuudet. Lähtökohtana on, että pajoihin osallistuvat tuovat mukanaan omat älylaitteet. Opetusvälineitä voidaan myös lainata rajoitetusti, mikäli omien laitteiden puute vaikeuttaa koulutettavien osallistumista.

Lisätietoa hankkeesta saa tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmaselta, pasi.litmanen@ekko.fi. 

 

Lisäpotkua liikkuvuuksista -liikkuvuushanke 2017─2019

erasmus

Opisto on mukana aikuiskoulutuksen Erasmus+ -liikkuvuushankkeessa.

Hanke mahdollistaa opettajien osallistumisen täydennyskoulutuskursseille tai kokemuksen hankkimisen opettamisesta toisen maan koulutusorganisaatiossa. Hankkeeseen voivat osallistua opistomme päätoimiset ja tuntiopettajat.

Hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien ammatillista osaamista, kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Kohdemaat ovat Saksa, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Portugali, Ranska, Kreikka ja Itävalta.

Lisätietoa hankkeesta saa apulaisrehtori Sanna Nurmelta, sanna.nurmi@ekko.fi

Nuorten EKKO laadunkehittämishanke 2017-2018

Opetushallitus on myöntänyt opistolle laatu- ja kehittämisrahaa EKKO:n tunnettuuden, kurssitarjonnan ja viestinnän kehittämiseksi eteläkarjalaisten nuorten keskuudessa.

Hankkeen avulla parannetaan opiston houkuttelevuutta nuorten harrastus- ja opiskelupaikkana. Tavoitteena on käynnistää myös ns. kurssisurffari -toiminta ja pilotoida nuorisopassi opiston kursseille.

Lisätietoa opiston LAKE-hankkeista saa rehtori Emilia Valkoselta, emilia.valkonen@ekko.fi

Siun ja miun helmiä

Etelä-Karjalan liitto on myöntänyt Etelä-Karjalan kansalaisopistolle 1500 euroa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden aluetukea.

EKKO juhlii 100 vuotiasta Suomea la 26.8.2017 ja järjestää kaikille avoimen  Siun ja miun helmiä -tapahtuman. Ohjelmaa ja opiston toiminnan esittelytuokioita on tarjolla aamuvarhaisesta iltamyöhään. Tapahtumien alkamisajat liittyvät Suomen itsenäisyyden ajan tärkeisiin hetkiin ja tapahtumiin.

Päivän ohjelma tapahtumapaikkoineen ja aikatauluineen on luettavissa täällä. Opisto on mukana myös illan Sataman valot -tapahtumassa, joka on osa valtakunnallista Yhdessä -viikonloppua.

Siun ja miun helmiä -teemapäivän tapahtumista on koostettu video, joka on Onni Lappalaisen käsialaa.

Lisätietoa hankkeesta saa suomen kielen vastuuopettajalta Sirpa Tereskalta, sirpa.tereska@ekko.fi

Opiston työhyvinvoinnin laadun kehittämishanke 2016─2017

Opetushallitus myönsi huhtikuussa opistollemme 22 000 euroa laatu- ja kehittämisrahaa opiston työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Hankkeen avulla laaditaan strateginen työhyvinvointiohjelma ja edistetään henkilöstön sitoutumista, työn imua ja työpaikan menestymistä.

Back To Top