skip to Main Content

Opetus

Laadukas opetus ytimessä

Laadukas opetus ja kattava, moneen makuun ja ikään sopiva tarjonta ovat opistomme toiminnan kulmakivet. Äiti, mummo tai vaari haluaa jumpata, isä harrastaa sukututkimusta ja nuoriso puolestaan kokeilla uusia asioita lyhyt- tai päiväkursseilla. Jokaiselle heistä yritämme tarjota jotakin mieltä virkistävää.

Olemme saaneet kiitosta siitä, että opistomme opetus on varsin laadukasta. Jopa noin 97 prosenttia viimeisimpään asiakastyytyväisyyskyselyymme vastanneista oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen opiston opetukseen. Vastaajista lähes 90 prosenttia aikoo jatkossakin osallistua opiston kursseille, ja heistä jopa 96 prosenttia suosittelisi opistoa myös muille.

Kansa tuntuu olevan tyytyväinen maamme kansalaisopistojen, työväenopistojen ja aikuisopistojen tarjontaan. Kansalaisopistoissa on nimittäin enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa.

Opistoja ympäri maata

Opistossamme opetusta antavat muutama eri ainealueiden vastuuopettaja sekä noin 135 tuntiopettajaa. Heistä useimmilla on myös muu työ meillä opettamisen lisäksi.
Kansalaisopistot ovatkin merkittäviä alueellisia työllistäjiä.

Vapaan sivistystyön eri opinahjojen kursseille osallistuu vuosittain noin 650 000 opiskelijaa ja opistoissa toteutetaan reilu 2 miljoonaa opetustuntia.

Etelä-Karjalan kansalaisopiston kursseille voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Yksi oppitunti on 45 minuutin mittainen.

Kurssien opiskelijamäärää joudutaan rajoittamaan, jos tila, opetettava aine tai jokin muu seikka sitä edellyttää. Myös lasten ja nuorten opiskeluoikeutta voidaan rajoittaa, mikäli ryhmä ei ole heille sopiva. Useimmat oman opistomme kurssit kuitenkin sopivat niin lapsille kuin nuorillekin.

Esittäkää kurssitoiveita

Kansalaisopistoissa on erilaisia painotuksia eri paikkakunnilla ja opistojen tehtävä onkin vastata paikallisiin sivistystarpeisiin. Kurssitarjonta myös elää yhteiskunnallisten muutosten myötä. Muun muassa maahanmuuttajien suomen kielen opetus ja integroiminen suomalaiseen yhteiskuntaan on ollut tärkeä osa monien opistojen työtä jo vuosia.

Kuntalaiset voivat usein vaikuttaa kansalaisopistojen kurssitarjontaan esittämällä omia toiveitaan. Niin meilläkin. Oman opistomme tarjontaan kuuluu kädentaidot ja kuvataide, kielet ja kulttuuri, tietotekniikka, musiikki, liikunta ja hyvinvointi sekä yhteiskunta.

Onko sinulla idea uudeksi kurssiksi, lähetä se meille mietintämyssyyn tästä.

Back To Top