skip to Main Content

Ainealueet

Opistossamme voit opiskella samantyyppisiä aineita kuin Suomen muissakin kansalaisopistoissa.

Ympäri maan levittäytyneissä kansalaisopistoissa on toki erilaisia painotuksia eri paikkakunnilla ja opistojen kuuluukin vastata paikallisiin sivistystarpeisiin. Kurssitarjonta myös elää yhteiskunnallisten muutosten myötä. Sinä, eli kuntalaiset itse voivat usein vaikuttaa opistojen kurssitarjontaan esittämällä omia toiveitaan. Niin meilläkin.

Meidän ainetarjontaamme kuuluu taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kielikursseja, liikunnan, tanssin, hyvinvoinnin ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita.

Eniten opetusta tarjotaan Suomen kansalaisopistoissa seuraavissa aineryhmissä:

  • Kädentaidot 23 %
  • Musiikki 19 %
  • Kielet 18 %
  • Liikunta 13 %
  • Kuvataide 10 %
  • Teatteri ja tanssi 6 %.                (lähde: www.kansalaisopistot.fi)

Eniten tarjontaa liikunnassa

Oma opistomme tarjoaa eniten kursseja liikunnassa. Tarjolla on kursseja kuntoliikunnasta, joogan ja tanssin kautta muskareihin sekä äiti─vauva-jumppiin. Idea on tarjota jokaiselle jotakin.

Lukukausi käynnistyy vuosittain syksyn starttiviikoilla. Tarjolla on kokeilukertoja liikunnan eri lajeista. Niiden avulla voi helposti selvittää, sopiiko jokin liikuntalaji itselle vai ei.

Seuraavaksi eniten tarjoamme kielten, kuvataiteen ja käden taitojen kursseja. Myös tietotekniikan ja musiikin kurssit ovat suosittuja.

Back To Top