skip to Main Content

Suomen kurssilta polkuja opintoihin, työelämään ja paikalliseen arkeen

Suomen Kurssilta Polkuja Opintoihin, Työelämään Ja Paikalliseen Arkeen
Suomenopiskelijat perehtyvät jätteiden lajitteluun. Opastamassa EKJH:n Tiina Virtanen.

EKKOn suomen opetus sai kevääksi vahvistusta

EKKOon perustettiin kevääksi uusi maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusryhmä, sillä tarve suomen kielen lähtötason ja lukutaitoa latinalaisella kirjaimistolla vahvistavalle opetukselle on viime aikoina lisääntynyt. EKKOssa toimii kevätlukukaudella viisi suomen kielen intensiivistä ryhmää, joista kaksi verkko-opetuksena. Lisäksi opistossa on keväällä jopa 12 eri taitotasojen suomen kielen iltakurssia, joista osa toimii verkko-opetuksena ja kaksi Luumäellä.

Luku- ja kirjoitustaidon uuden ryhmän opettajana aloitti vuoden 2024 alusta Heli Sallinen. Heli on työskennellyt aiemmin muun muassa maahanmuuttajatyössä vastaanottokeskuksessa ja viimeistelee parhaillaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.
– Parasta on se, kun näkee opiskelijan oppivan käyttämään oppimaansa luku- ja kirjoitustaitoa. Haasteellisinta on ehtiä opettaa jokaiselle hänen oppimisensa kannalta olennaisimpia asioita, Heli pohtii työn iloja ja haasteita.

Suuntana jatko-opinnot ja työ

Suomen kielen vastuuopettaja Sirpa Tereskan mukaan oppijat tulevat entistä moninaisemmista taustoista.
– Aiemmin EKKOn suomen kursseilla oli enemmistö venäjänkielisiä opiskelijoita. Nyt opiskelijoita tulee paljon Kaakkois-Aasian maista sekä Lähi-idästä. Myös opiskelijoiden koulutustaustat vaihtelevat: jollakulla ei ole ollut mahdollisuutta käydä kotimaassaan koulua lainkaan, joku toinen on opiskellut tohtoriksi saakka.

Intensiivikursseja käyvillä opiskelijoilla on tavoitteena saavuttaa jatko-opintoihin tai työelämään riittävä kielitaidon taso. Monet jatkavat opiskeluja esimerkiksi ammattiopisto Sampossa. EKKO tekeekin tiiviisti yhteistyötä Sampon, TE-palveluiden, kaupungin maahanmuuttopalvelujen ja muiden tahojen kanssa.

– Vaikka monilla aloilla on pulaa työntekijöistä, maahanmuuttajien polulla työelämään on monta kiveä ja kantoa, muistuttaa Sirpa Tereska.
– Maahanmuuttajalta puuttuu usein verkosto, jota kautta työpaikkoja voi löytää. Työ kuitenkin auttaa kotoutumisessa ja samalla kielitaitokin kehittyy, kun työkaverit vaan malttavat käyttää suomea englannin sijaan, Tereska mietiskelee.

Kansalaisopisto – kotoisa paikka kaikille

Kansalaisopiston tavoitteena on olla paikka, jossa kaikilla tulijolla olisi mahdollista tuntea olonsa kotoisaksi, niin suomen kurssilla kuin erilaisten harrastustenkin parissa.  Harrastukset ja niissä syntyvät yhteisöt auttavat myös kiinnittymään uuteen kotikaupunkiin.

Back To Top