skip to Main Content

Opintopisteet talteen EKKOn kursseilta!

Opintopisteet Talteen EKKOn Kursseilta!

Lukuvuonna 2023–2024 useilta Etelä-Karjalan kansalaisopiston kursseilta on mahdollisuus saada opintopisteitä. Kyseessä on uusi, opiskelijoille maksuton palvelu, jossa he voivat halutessaan saada virallisen opintosuoritusmerkinnän Oma opintopolku -järjestelmään. Opintopisteiden avulla voi osoittaa vapaa-ajalla hankkimaansa osaamista esimerkiksi työnantajalle tai toisessa oppilaitoksessa. Jotkut opiskelijat kokevat myös, että opintosuoritukset voivat motivoida jatkamaan opiskelua.

Tulevana lukuvuonna opintopisteitä voi EKKOssa suorittaa kieliaineissa, tietyillä englannin, ranskan, venäjän, kreikan ja japanin kursseilla sekä yhdellä improvisaation sekä villiyrttikurssilla. Tällaiset kurssit on opinto-ohjelmassa merkitty noppa-merkillä. Lue lisää opintopisteiden suorittamisesta sivuillamme.

Kursseilla selkeät tavoitteet ja arviointikriteerit

Vieraiden kielten vastuuopettaja Tarmo Mahla kertoo, että opiskelijat saavat kurssin alussa selkeän kuvauksen sen sisällöistä ja oppimiselle asetetuista tavoitteista sekä arviointitavoista.
– Kun opiskelija tähtää opintosuoritukseen, hän tekee sovitut tehtävät, jotka kurssin opettaja arvioi. Opettaja kiinnittää myös tunneilla huomiota opiskelijan aktiivisuuteen ja tuntitehtävien tekemiseen – tätä kutsutaan jatkuvaksi arvioinniksi, Tarmo kuvailee arviointikäytänteitä. Kielikurssien arviointiin voi kuulua myös lyhyt opiskelijan ja opettajan välinen keskustelutuokio, jossa käydään suullisesti läpi joitakin tason mukaisia kurssilla opittuja asioita.

Suorita opintopisteitä, jos haluat ja tarvitset niitä! Se on vapaaehtoista ja sitä paitsi ilmaista.

Tarmo Mahla muistuttaa, että opintopisteiden suorittaminen on täysin vapaaehtoista:
– Kursseille voi tuttuun tapaan osallistua myös niin, ettei suorita opintopisteitä. Tällaisten kurssien sisältö ja opiskelujärjestelyt eivät käytännössä eroa muusta opetuksesta.

Omaehtoinen oppiminen tuottaa itselle iloa – ja hyötyä koko yhteiskunnalle

Kansalaisopistoille on vuonna 2021 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä annettu oikeus viedä kurssisuorituksia kansalliseen opintosuoritusrekisteriin, ja eri puolella Suomea opistot myöntävätkin nykyään opintopisteitä eri ainealoilta. Suomessa on havahduttu huomaamaan, että osaamista kertyy muillakin elämänaloilla kuin muodollisessa tutkintokoulutuksessa. Myös EKKOssa on haluttu tarjota opiskelijoille keinoja, joilla osaamista voi tarvittaessa todentaa. Opintopisteiden lisäksi käytössä on edelleen digitaalisia osaamismerkkejä esimerkiksi kielten ja kuvataiteen kursseilla.

Iloitaan osaamisesta – ja saa siitä olla ylpeäkin!

Kansalaisopisto-opiskelijat kokevat usein oppivansa uutta omaksi iloksi, mutta uusi osaaminen hyödyttää samalla myös työelämää ja koko yhteiskuntaa. EKKO kannustaa kaikkia iloitsemaan oppimisesta ja tekemään osaamisensa näkyväksi!

Back To Top