skip to Main Content

Tule löytämään oma tanssisi!

Tule Löytämään Oma Tanssisi!
Kuva: Kristiina Vainikan kotialbumi

Kaikille avoin tanssitapahtuma EKKOssa 29.4.

Kristiina Vainikka järjestää EKKOn tiloissa 29.4. klo 11 – 16 kaikille avoimen Tanssillisen virkistystapahtuman. Tapahtumassa tutustutaan omaan kehollisuuteen erilaisten tanssiharjoitteiden avulla. Tapahtuma on osa Kristiinan tanssipedagogiikan opintoja. Tanssitapahtuma on maksuton ja siihen ilmoittaudutaan (linkki vie EKKOn kurssihakuun). Lue Kristiinan esittely itsestään tanssijana ja opettajana!

Intohimona tanssi

Olen itämaisen tanssin ja Fusion Bellydance lajien opettaja, jonka intohimona on tanssi. Minusta tuli EKKOn tanssiopettaja vuonna 2020, kun elämäntilanne mahdollisti pitkäaikaisen haaveen tanssin opettamisesta.

Aloitin Helsingin kesäyliopistossa tanssipedagogiikan perusopinnot syksyllä 2022. Opinnot ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä, ja ne painottuvat kehollisuuteen, tanssin moniin muotoihin ja tanssin oppimiseen ja opettamiseen. Koen ammattitaitoni lisääntyneen opintojen myötä ja olen saanut koulutuksesta lisäosaamista tulevien kurssien opettamiseen.

Tanssinopettaja ohjaa oivaltamaan

Tanssinopetuksessa minua kiehtovat erityisesti osallistujien oivallukset ja voimaantumisen kokemukset. Opettajana tavoitteeni on luoda turvallinen ja kannustava tila, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla näkyväksi liikkeen kautta ja löytää omaa liikettä annetun materiaalin pohjalta.

Tanssillisen virkistystapahtuman teoreettisena taustana toimii tutkimuskysymykseni ”Kuinka kehittää omaa opettajuutta osallistavammaksi?”. Olen uuden äärellä tutkimuskysymykseni kanssa ja avoin mahdollisille tuloksille sekä jatkopohdinnalle. Tutkimuskysymykseni haastaa perinteisiä pedagogisia menetelmiä sekä lisää yhteistyötä opettajan ja oppijan välillä.

Tanssilliseen virkistystapahtumaan voi osallistua matalalla kynnyksellä ja myös ilman tanssitaustaa. Tapahtumassa pääsee tutustumaan oman kehollisuuden eri tasoihin erilaisten harjoitteiden kautta. Tutustumme tanssin oppimiseen luovasta, yksilölähtöisestä ja lempeästä näkökulmasta. Tule löytämään Sinun oma tanssisi!

Back To Top