skip to Main Content

Uusi digitaitohanke suunnitteluvaiheessa

Maksutonta digitaitokoulutusta syksystä 2021 alkaen

Digitaidot, tunnus

EKKO järjestää lukuvuonna 2021–2022 maksutonta digitaitojen koulutusta työikäisille. Koulutuksia järjestetään lyhytkestoisina työpajoina opistotalolla Lappeenrannassa sekä kiertävinä digipisteinä Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Luumäellä. Koulutukset ovat osa EKKOn uutta Myö, työ ja digitaidot -hanketta, joka on saanut OKM:ltä rahoituksen ajalle 2021–2022.

Hankkeessa hyödynnetään aiemman Kansalaisen digitaidot (2019–2020) -hankkeen kokemuksia ja käytäntöjä teematyöpajoista ja digipisteistä. Uutta tulevissa koulutuksissa on mahdollisuus suorittaa opituista sisällöistä digitaalisia osaamismerkkejä. EKKO kokeilee valtakunnallisia digitaitojen osaamismerkkejä, joita TIEKE (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) on kehittänyt Osuvat taidot -hankkeessaan.

Digitaitokoulutusten aikatauluista, sisällöistä ja ilmoittautumisesta julkaisemme tietoa elokuussa 2021. Lue lisää hankkeen omilta sivuilta ekko.fi/digitaidot.

Back To Top