skip to Main Content

Digitaidot ovat tärkeitä perustaitoja Suomeen kotoutujalle

Digitaidot Ovat Tärkeitä Perustaitoja Suomeen Kotoutujalle
Riikka Laakso ohjaa digitaitojen koulutuksia suomenopiskelijoille.

EKKOn Myö, työ ja digitaidot -hankkeen keskeisenä ajatuksena on tarjota taitoja, joilla pääsy työelämään tai opiskelemaan vahvistuu. Digitaidot ovat tällainen perustaito, jota lähes kaikissa työtehtävissä, työnhaussa ja opiskelussa tarvitaan. Osalla Suomeen muuttaneista maahanmuuttajista ei ole lähtömaissaan ollut mahdollisuutta koulutukseen, joten tietotekniikan osaaminen voi olla rajallista.

– Digitaidot ovat nyky-Suomessa perustaitoja, joita ilman on vaikeaa hoitaa omia asioitaan, puhumattakaan töistä ja opiskelusta, pohtii EKKOn maahanmuuttajien koulutuksia koordinoiva suomen kielen vastuuopettaja Sirpa Tereska. – Digitaitojen vahvistaminen on kielitaidon ohella monille maahanmuuttajille tarpeen, jotta he pääsisivät kunnolla sisälle yhteiskuntaan.

Aluksi näppäimistö ja sanasto haltuun

EKKOn digikoulutuksia on tarjottu maahanmuuttajille osana suomen kielen intensiivisiä kursseja. Luku- ja kirjoitustaidon kurssilaisille on suunniteltu omia digipajoja, jossa harjoitellaan kannettavan tietokoneen käyttöä näppäimistöstä lähtien ja tutustutaan tavallisiin toimisto-ohjelmiin. Edistyneemmät suomenopiskelijat voivat puolestaan harjoitella esimerkiksi CV:n laatimista erilaisilla ohjelmilla.

Luku- ja kirjoitustaidon kurssien opettajan Pirkko Laineen mukaan suurin haaste digiasioissa maahanmuuttajille on kielitaidon puute – verkkoasioinnissa selkosuomi auttaisi, mutta sitä ei ole usein käytetty.
– Tiedonhakutaidot ja tiedon kriittinen arviointi ovat olennaisen tärkeitä, samoin kuin ymmärrys tietoturvasta, Pirkko pohtii. – Rauhallinen ohjaus digipalvelujen pariin ja riittävästi harjoittelua auttavat omaksumaan suomalaisen systeemin.

Suomen kielen opiskelijoiden digipajoja vetää Riikka Laakso yhteistyössä suomen opettajien kanssa.

Monikielinen digiopetus madaltaa oppimisen kynnystä

Hankkeen aikana EKKOn on järjestänyt digikoulutusta myös englannin ja venäjän kielillä. Ajatuksena on, että digitaitoja tarvitsevat myös ne lappeenrantalaiset, joiden kielitaito ei vielä riitä suomenkieliseen tietotekniikkaopetukseen. Venäjänkielisiä digikoulutuksia vetävä Olga Kryuchkova on itsekin muuttanut muutama vuosi sitten Lappeenrantaan ja on vaikuttunut suomalaisen kansalaisopiston ideasta kaikille avoimena oppilaitoksena. Hänen opiskelijansa ovat kertoneet voivansa käyttää digioppeja esimerkiksi yrityksen hallintotöissä, työnhaussa ja verkkoasioinnissa. Digipisteitä on järjestetty yhteistyössä Lappeenrannan Me-talon kanssa.

 

Lue lisää Myö, työ ja digitaidot -hankkeesta sivuillamme.

Back To Top