skip to Main Content

Etelä-Karjalan kansalaisopiston hallintoa uudistettiin

Etelä-Karjalan Kansalaisopiston Hallintoa Uudistettiin
Rehtori Sanna Nurmi ja hallintopäällikkö Pasi Litmanen.

Sanna Nurmi aloitti EKKOn rehtorina 1.8.2023

Lukuvuosi alkaa EKKOssa pienin organisaatiomuutoksin. Viime vuosina opiston apulaisrehtorina työskennellyt Sanna Nurmi aloittaa EKKOn rehtorina 1.8. alkaen. Samalla luovutaan apulaisrehtorin toimesta, ja aiemmin kiinteistö- ja it-vastaavana työskennellyt Pasi Litmanen alkaa hoitaa uutta hallintopäällikön tehtävää.

Rehtori ja hallintopäällikkö jakavat vastuualueet siten, että Nurmen kontolla ovat opiston strateginen ja pedagoginen johtaminen sekä verkostoyhteistyö, kun taas Litmanen vastaa talous- ja henkilöstöjohtamisesta sekä kiinteistöasioista. Muilta osin EKKOn henkilöstön vastuualueet säilyvät pääosin entisellään.

Arki sujuu, kun erilainen osaaminen yhdistetään

Etelä-Karjalan kansalaisopistosäätiön hallitus päätyi organisaatiomuutoksen kannalle alkukesästä yhteistuumin opiston johdon kanssa. Uudistuksen odotetaan virtaviivaistavan opiston päätöksentekoa ja selkeyttävän johdon työnjakoa. Toki ratkaisulla saavutetaan myös säästöä.

Sanna Nurmi on opiston johtamisen työnjakoon tyytyväinen:
– Meillä on opistossa hyviä kokemuksia jaetusta ja osallistavasta johtamisesta. Sujuva opistoarki saavutetaan yhdistämällä erilaisten osaajien tietoja ja taitoja. Lähden nyt hyvin levollisin mielin luotsaamaan erittäin osaavaa opetuksen ja hallinnon väkeämme.

Pedagoginen ja strateginen toiminta vaativat EKKOssa panostuksia erityisesti tänä lukuvuonna, kun opintopisteiden suorittaminen tulee useilla kursseilla mahdolliseksi. Kyseessä on kansalaisopistoissa melkoisen suuresta uudistuksesta, joka on vaatinut esimerkiksi koulutusta henkilöstölle.

Luottavaisin mielin talouden haasteista huolimatta

Talouspuolella haasteita tuo yleinen kustannusten nousu ja niukkeneva julkinen rahoitus vapaalle sivistystyölle. Uusi hallintopäällikkö Litmanen katsoo tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisesti:
– Koronapandemian vaikutukset näkyivät selkeästi vielä edellisenäkin lukuvuonna kurssien osallistujamäärissä. Uskon kuitenkin, että tänä syksynä aiemmat ja uudet opiskelijat löytävät EKKOn moninaiset harrastus- ja opiskelumahdollisuudet. Näymme ja kuulumme erilaisissa tapahtumissa,
lehdissä ja sosiaalisessa mediassa, jotta kansalaisopisto tulee tutuksi!

Seudun asukkaiden kohtaaminen tärkeää

Kansalaisopiston johtokaksikko pääsi heti heinä-elokuun vaihteessa vauhtiin. Roudaamista ja teltanpystytystä riittää, sillä EKKO on mukana useissa loppukesän tapahtumissa heti heinäkuun lopulta alkaen. Syyskuussa alkavaa opetuskautta valmistellaan opistolla jo täydellä teholla. Sanna Nurmi iloitsee tulevista kohtaamisista:
– Nähdään EKKOn teltalla elokuun tapahtumissa! On aina mukavaa vaihtaa kuulumisia ja kuulla kuntalaisten ajatuksia kansalaisopistosta.

Back To Top