skip to Main Content

Onko yli 50-vuotiaiden ensiyrittäjyys ”viidenkympin villitystä”?  

Onko Yli 50-vuotiaiden Ensiyrittäjyys ”viidenkympin Villitystä”?  

Varpu Sankelon tuore väitöstutkimus käsittelee ensiyrittäjyyttä yli 50-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa. Hän tarkasteli neljän yli 50-vuotiaana yrityksensä ensimmäistä kertaa perustaneen yrittäjän elämäntarinaa. EKKOn rehtorina toimivan Sankelon väitöskirja hyväksyttiin Vaasan yliopistossa helmikuussa 2022. EKKOn blogissa esitellään muiden aiheiden lisäksi kansalaisopistoväen tekemää ajankohtaista tutkimusta.

Teksti Varpu Sankelo. Kuva Varpu Sankelon kotialbumi.

Viidenkympin villitys on meille kaikille tuttu sananparsi koskien henkilöiden tekemiä muutoksia 50-ikävuoden tienoilla. Tämä sanonta sai minut tutkijana innostumaan asiasta siinä määrin, että päätin ottaa elämänkaariteoriaan kuuluvan 50-siirtymän väitöstutkimukseni teoriapohjaan. Psykologisesti viidenkymmenen siirtymän on todettu olevan henkilön elämänkaarella merkittävä ajanjakso. Tuolloin tehdään siirtoja sekä työelämän että yksityiselämän puolella, mikäli siihen on tarvetta ja henkilö kokee jääneensä jostain paitsi elämänsä aikana.

Tutkimukseni osoitti, että 50+ -ikäinen etsii muutosta elämäänsä, mutta tekee siirron vasta, kun jokin ulkopuolinen tekijä herättelee hänen uinuvan toimijuutensa. Yrittäjäksi ryhtyminen ei lähde tuosta vaan käyntiin, sillä yli 50-vuotias on harkittujen siirtojen tekijä.

Tutkimuksessani tarkastelin 50+ -ensiyrittäjien identifioitumista ja yrittäjäidentiteetin muodostumista toimijuuden käsitteen kautta ja sitä, miten elämänkaaren vaihe vaikuttaa yrittäjäksi ryhtymiseen.

Ilmiönä 50+ -ensiyrittäjyys on aikaisemmin todettua monitahoisempi

50+ -ensiyrittäjillä on vahvuuksia, jotka auttavat heitä menestymään yrittäjyydessään. Nämä vahvuudet mahdollistavat heille työuran pidentämisen yrittäjinä ja saamaan uran loppuvaiheesta itselle mielenkiintoinen ja antoisa itsensä toteuttamisen vaihe. Yrittäjien tarinoissa nousi esiin se, että 50+ -ensiyrittäjyys voi olla myös kansantaloudellisesti merkittävää, kauaskantoista, työpaikkoja luovaa kasvuyrittäjyyttä ja näin ollen alueellista elinvoimaa lisäävää. Näyttämisen halu omasta osaamisesta sekä itselle että muille ja tavoite saada palkka oman ahkeruuden perusteella saivat yrittäjät liikkeelle.

 Yli viisikymppinen ensiyrittäjä on ameebamaisen notkea yrittäjä

Tulosten mukaan 50+ -ensiyrittäjyyteen vaikuttaa kolme eri toimijuutta, jotka voivat olla limittäisiä tai perättäisiä. Nämä ovat eteenpäinpyrkivä toimijuus, tunnetoimijuus ja mukautuva toimijuus. Toimijuudet vuorottelivat tilanteiden mukaan. Tavoite päästä elämässä eteenpäin, tilanteiden huomioiminen toiminnassa ja tunteet muuttivat yrittäjäksi ryhtyneen identiteettiä yrittäjyyden eri vaiheissa.

50+ -ensiyrittäjä aloittaa yrittäjyyden nimenomaan siksi, että haluaa kehittää itseään ja laajentaa ammatillista osaamistaan yrittäjyyden aikana sekä toteuttaa yrittäjyyttään aikaisemmissa työpaikoissa havaitsemiaan puutteita välttämällä. Yrittäjyys mahdollistaa oman ammatti-identiteetin laajentamisen uusia asioita oppimalla. Vaikuttaminen omaan elämään ja työn tekeminen omien arvojen mukaisesti työnsivät heitä yrittäjiksi.

Iän mukana nousevat eettiset arvot esiin

Psykologiselta iältään 50+ -ensiyrittäjä ei koe olevansa vanha, joten yhteiskunnassa tulisi lopettaa lainsäädännöllä ikääntyneiden syrjintä ja antaa kaikille mahdollisuus pysyä työelämässä eläkeikään asti. Iän mukana tullutta elämänkokemusta tulee arvostaa ja erityisesti yrittäjyydessä elämän kokonaisuutta ymmärtävä ja eettisyyttä korostava henkilö näyttää menestyvän.   

Tutkimuksessani tarkastelin neljän yli 50-vuotiaana yrityksensä ensimmäistä kertaa perustaneen yrittäjän elämäntarinaa kahdessa eri vaiheessa, kuuden vuoden välein. Pitkittäistutkimusta 50+ -ensiyrittäjyydestä ei vielä ole tehty, joten tältä osin tutkimukseni on ainutlaatuinen.

Väitöskirja
Sankelo, Varpu (2022). 50+ -ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina. Acta Wasaensia 482. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Julkaisun pdf https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-013-9

Haaveiletko yrittäjyydestä? EKKOn uutuuskurssi Rohkeasti yrittäjäksi 6.3.2023 alkaen tarjoaa perustiedot ja inspiraatiota omien ideoiden toteuttamiseen (linkki vie ilmoitttautumissivustolle).

Back To Top